GLAMPING STANY

Zásady ochrany osobních údajů

Jak na stavbu glamping domu?

Úvod

Provozovatelem těchto webových stránek a správcem osobních údajů je

Ing. Barbora Hlávková,  IČO 05542031
Nové sady 988/2, Brno – Staré Brno, Česká republika 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Brno Dále jen “provozovatel”, “my” nebo “správce”

Osobními údaji se rozumí: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ.

Zásady zpracování osobních údajů

Tento web www.glampingstany.cz využívá soubory cookies a analytické a marketingové nástroje výhradně pro vyhodnocování návštěvnosti webu a úspěšnosti reklamních kampaní. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohli identifikovat jako konkrétní osobu.

Takové zpracování je zákonné na základě č. 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Oprávněným zájmem rozumíme anonymní statistiky používání webu, abyste jako uživatelé měli lepší uživatelský zážitek a na naší straně se pak jedná o lepší vyhodnocování reklamních kampaní s cílem lépe alokovat reklamní zdroje a neobtežovat zbytečně uživatele nerelevantní reklamou.

Jakožto uživatel pak máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, právo na informace o údajích vedených s vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů.

Svoje námitky nebo žádost o další informace adresujte na info@glampingstany.cz

Údaje, které jakožto provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, jako jsou poskytovatelé software a hardware, kteří se podílejí na tvorbě těchto webových stránek.

Data z kontaktních a objednávkových formulářů

Odesláním formuláře na našich webových stránkách berete na vědomí, že budeme zpracovávat údaje, které jste do něj vyplnili. Jedná se zejména o jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail nebo telefon), zpráva pro nás a informace o vašem pejskovi (v případě Objednávkového formuláře).

Tyto údaje zpracováváme a uchováváme po dobu 5 let.

Používané nástroje a zpracovávané údaje

Využíváme nástroje Google Analytics společnosti Google LLC, který ke zpracování statistik o návštěvnosti našeho webu používají tyto údaje:

  • IP adresa: používá se k určení přibližné lokace uživatele. Díky geografickému určení můžeme lépe analyzovat, z jakých měst, krajů nebo zemí pochází uživatelé našeho webu. Tyto údaje jsou v Google Analytics dostupné pouze agregovaně a nelze je přiřadit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi.

  • Cookie: malý soubor, který slouží ke zjištění, zda je uživatel na webu poprvé. Díky němu můžeme přiřadit návštěvu k různým zdrojům a lépe rozdělovat reklamní rozpočty.

Google Analytics je propojeno s dalšími nástroji společnosti Google: Search Console a Google Ads. Díky tomuto propojení vidíme na jednom místě data o návštěvnosti z vyhledávání a z placených reklam.

Sbíráme informace o tom, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste navštívili, co jste na nich dělali a jakou dobu jste na webu strávili. Sbíráme data o technologiích, které používáte – jako je typ zařízení na kterém jste náš web zobrazili, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme náš web vylepšovat, aby se vám používal a zobrazoval lépe na všech zařízeních. Tato data však není možné propojit s jednotlivci a ani se nikdy cíleně nesnažíme konkrétní osobu identifikovat.

Aktuální přehled zpracovávaných údajů na straně zpracovatele Google LLC najdete tady. Informace o způsobu ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde.

Pro marketing a vyhodnocování našich reklamních kampaní využíváme i další nástroj Sklik společnosti Seznam.cz. Tomuto systému se předávají údaje o vaši IP adrese, identifikace pomocí cookie, navštívených stránkách našeho webu a o uskutečněných objednávkách nebo odeslání kontaktního formuláře. Žádný z těchto údajů není možné vztáhnout ke konkrétní osobě.

Tyto zásady nabývají účinnosti 14. ledna 2022

Kontakt

Ing. Bára Hlávková

Tel: 773 750 076

Email: bara.hlavkova@gmail.com

Katalog

Chcete zaslat podrobný katalog s glamping stany?